Top
Left
Right
 
prima pagina servicii legislatie intrebari cariere localizare  
 
 
Intrebari
 
intrebari
Textinformatii utile cadastru, intabulare si topografie

TextCand este necesara realizarea lucrarilor de cadastru ?

• La instrainarea imobilului pentru inscrierea acestuia in Cartea Funciara (Intabulare).
• Pentru obtinerea unui credit de la o banca.


TextCe acte sunt necesare pentru realizarea documentatiei lucrarilor topografice
si de cadastru ?

• Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata,
• Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva (in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) - doua copii din care una legalizata,
• Schita anexata actului de proprietate - daca aceasta exista,
• Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) - daca acestea exista,
• Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii

TextSe realizeaza lucrari topografice si de cadastru si in afara jud. Mures ?
• Nu. Doar in judetul Mures

TextCe documente se realizeaza in cadrul tarifului perceput ?
• Fisa corpului de proprietate
• Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor si calculul suprafetei in cazul terenurilor.
• Planul de incadrare in zona
• Memoriu tehnic
• Copii acte puse la dispozitie de proprietar.

TextCat dureaza obtinerea numarului cadastral ?
• Durata este functie de capacitatea de lucru a agentiei de cadastru si publicitate imobiliara.
 
Copyright © 2008 S.C. L&G TOP PROIECT S.R.L. Toate drepturile rezervate. | Design ® unserver design